• Animated Figure
 • Animated Figure
 • Animated Figure
 • Animated Figure
 • Animated Figure

ANNECO EDUCATION

Đào Tạo Bán Hàng Amazon

 • Animated Figure
 • Animated Figure
 • Animated Figure
 • Animated Figure
 • Animated Figure

Tại Sao Nên Chọn Khoá Học Bán Hàng Amazon tại Anneco Education?

LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO

Buổi 1

Thị Trường US & Amazon

Buổi 2

Listing Trên Amazon

Buổi 3

Nghiên Cứu Thị Trường

Buổi 4

Amazon Promotion & Ads

Buổi 5

Lên Kế Hoạch Bán Hàng

Buổi 6

Tổng Kết và Tư Vấn

0 +
Học viên thành công trên Amazon
1 +
Học viên và doanh nghiệp hài lòng về chất lượng khóa học
0 +
Đối tác chiến lược
0 +
Thương hiệu Việt đồng hành
 • Animated Figure
 • Animated Figure
 • Animated Figure
 • Animated Figure
 • Animated Figure

KHOÁ ĐÀO TẠO BÁN HÀNG CHUYÊN SÂU

 • Animated Figure
 • Animated Figure
 • Animated Figure
 • Animated Figure
 • Animated Figure

ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

 • Animated Figure
 • Animated Figure
 • Animated Figure
 • Animated Figure
 • Animated Figure

Cảm Nhận Học Viên Về

Anneco Agency

Liên hệ chúng tôi

Hãy liên hệ cho chúng tôi để được tư vấn hoàn toàn miễn phí!