Hoàng Văn Dũng – Học Viên

Khóa học tại Anneco Agency giúp tôi mở mang tư duy và giải quyết từng khó khăn khi bán hàng trên Amazon. Nhờ kiến thức bán hàng mà khóa học truyền đạt, tôi đã kéo doanh thu store lên đáng kể với chi phí quảng cáo thấp hơn trước rất nhiều. Những kiến thức vì nghiên cứu thị trường, tối ưu mô tả sản phẩm và hình ảnh rất thực tế. Cám ơn Anneco Agency!

Related Post