La Khắc Linh – Founder & CEO Hebela

Qua 6 buổi học và 1 tháng hướng dẫn của Anneco Agency, chúng tôi đã bắt đầu vận hành store trên Amazon rất hiệu quả. Vận hành một thời gian mới kiểm nghiệm được những gì được học khi nhận ra bán hàng trên Amazon không hề giống như bán hàng trên các sàn TMĐT tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng Anneco thêm một thời gian nữa để có thể bán hàng trên Amazon hiệu quả nhất.

Related Post