Phạm Anh Tuấn – Học Viên

Nhờ học tại Anneco Agency, tôi nhận ra việc bán hàng trên Amazon không hề khó khăn như trước giờ tôi vẫn nghĩ. Tôi mở tài khoản và bán hàng chỉ 2 tuần sau khóa học mà không cần đi qua nhiều bước phức tạp. Cũng nhờ khóa học mà tôi có động lực bán hàng trên Amazon một cách nghiêm túc và có chiến lược hơn. Hi vọng sau này sẽ đạt được mức thứ hạng cao trên Amazon.

Related Post